Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
SITUACE

PŮVOD AGRO AKCIÍ

V rámci nápravy křivd způsobených kolektivizací zemědělství v padesátých letech minulého století obdrželi původní soukromě hospodařící zemědělci a zaměstnanci zemědělských družstev transformační podíly, které si mohli po skončení ochranné lhůty nechat od zemědělského družstva proplatit v penězích. Většina zemědělských družstev však nedisponovala potřebnými finančními prostředky a místo peněz obdrželi akcie nově vzniklé akciové společnosti a stali se tak jejími majiteli.

Transformace bývalých zemědělských družstev tak vytvořila více než 500 zemědělských akciových společností, jejichž akcionáři se staly statisíce restituentů a zaměstnanců zemědělských družstev.

DROBNÝ AKCIONÁŘ V NESNÁZÍCH

V boji o ovládnutí zemědělských společností dochází ke skupování těchto akcií těmi finančně silnějšími akcionáři nebo ovládnutí investorem vně akciové společnosti. V posledních letech tyto tendence sílí a v mnohých společnostech došlo i k vytěsnění všech akcionářů.

Problematika akcií a akcionářských práv je složitá.
Akcie se neobchodují na burze, najít kupujícího je obtížnější.
Převoditelnost akcií je omezena souhlasem představenstva a tak je akcionář nemůže prodat komukoliv bez tohoto souhlasu.
Akcionář obvykle nemá dostatek informací pro posouzení výhodnosti nabídky na odkoupení akcií.
Minoritní akcionář je vystaven tlaku na prodej svých akcií.

Stav

Zjistíme situaci ve vaší konkrétní společnosti. Dáme vám informace o akcionářské struktuře, vývoji hospodaření, akcionářských právech daných zákonem a stanovami společnosti. 

Hodnota akcií

Na základě shromážděných informací odhadneme hodnotu Vašich akcií. Tuto hodnotu pak porovnáme s nabídkami, které jste mohli v minulosti obdržet či aktuálními nabídkami na trhu.

Prodej akcií

Prodej akcií zemědělských společností, které jsou neobchodované na burze a obvykle omezeně převoditelné, je problematické. Můžeme vám však pomoci z této situace a prodat akcie výhodně. Cesty jak to provést existují.