Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
O AKCIÍCH
Zemědělské akciové společnosti (ZAS) jsou výsledkem transformace bývalých jednotných zemědělských družstev (JZD) na začátku devadesátých let minulého století. Tehdejší komunistická JZD byla v kolektivním vlastnictví a cílem transformace byla jednak náprava křivd vzniklých při kolektivizaci zemědělství po nástupu komunistů a také převedení vlastnictví družstva na fyzické osoby.

JZD se transformovala na běžné družstvo v majetku svých členů. Těmito členy se stali osoby z řad restituentů a také zaměstnanci JZD, kterým připadl podíl na družstvu podle odpracovaných let. Současně se musela JZD vypořádat s majetkem, který byl zabaven při kolektivizaci zemědělství. Vrátily původním vlastníkům – restituentům - nemovitý majetek (pozemky a budovy), ale i movitý majetek, který v JZD zůstal od té doby, kdy byl zabaven. Pokud nebylo možné majetek vrátit, dostaly oprávněné osoby majetkový podíl v družstvu, který jim mělo družstvo během ochranné sedmileté lhůty proplatit. Družstvům tak zůstal obrovský závazek, které nebyly schopné uhradit ani po uplynutí zmíněné lhůty.

Aby se tohoto závazku družstva zbavila, přeměnila svou formu na akciovou společnost a oprávněným osobám místo peněz dala akcie. Takto do poslední doby vzniklo více než 500 zemědělských akciových společností z původních 1208 transformovaných JZD. Z dřívějších členů družstva se stalo asi 170 000 akcionářů.

Zemědělské akciové společnosti - základní data

Změna na akciovou společnost probíhá již více 20 let. Nejvíce ve druhé polovině devadesátých let minulého století, kdy uplynula sedmiletá lhůta pro výplatu transformačních podílů. Změny v jednotlivých družstvech běží jako přes kopírák, je znát jednotné know-how. Sejde se členská schůze družstva, popíše se komplikovaná situace se závazky vůči restituentům a odsouhlasí změna na akciovou společnost, která původním družstevníkům vydá listinné akcie na jméno s omezenou převoditelností.  Společnost tak zůstává podobně jako družstvo uzavřená, akcie lze prodávat pouze mezi současnými akcionáři, čehož využívá vedení JZD (personifikujme jej jako bývalého předsedu JZD), které akcie kupuje a s relativně malým podílem pár akcionářů ovládá celou společnost. Tam kde představenstvo pustí do společnosti i akcionáře zvenčí, začíná cesta k ovládnutí společnosti některým z rozhodujících hráčů na agrární scéně. V mnoha společnostech už žádný drobný akcionář není, jednoduše byli vytěsněni jediným vlastníkem.

Průběh transformace zemědělských družstvech v jednotlivých letech

Základní kapitál společností činí 35,7 mld. Kč a vlastní kapitál 60,5 mld. Kč. Z toho se dá usuzovat, že společnosti si vedou dobře a akcie se zhodnocují. Sektor zemědělství je v současné době atraktivní, do společností plynou bohaté dotace. Společnosti jsou také vlastníky zemědělské půdy, jejíž hodnota roste meziročně dvouciferným tempem. Za zmínku stojí také skutečnost, že v úpadku skončil zlomek společností v porovnání se společnostmi z kuponové privatizace. To se odráží i v zájmu investorů o tyto akcie. Mnohé zemědělské společnosti jsou již ovládnuty rozhodujícími hráči v oboru, ale asi v polovině společností rozhodující vlastník dosud není.