Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_top position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_bottom position below the menu.

Sample Sidebar Module

This is a sample module published to the sidebar_bottom position, using the -sidebar module class suffix. There is also a sidebar_top position below the search.
O AKCIÍCH
To je slušné číslo, avšak cesta akcionáře k penězům je trnitá. Přibližně stovka tisíc akcionářů je v pasti, které jim připravil předseda JZD, aby mu s akciemi neutekli.

Transformovaná družstva se vyhnula výplatě majetkového podílu rozdáním akcií, které se neobchodují na burze a navíc jsou omezeně převoditelná. To znamená, že akcionář nemůže prodat akcie komukoliv. Převod akcií u většiny zemědělských akciovek je vázán na předchozí souhlas představenstva (rozuměj bývalého předsedy JZD), jehož podmínky pro udělení jsou dány stanovami společnosti. Ty obvykle umožňují vydat souhlas pouze pro převod na jiného akcionáře společnosti nikoli však na zájemce zvenčí společnosti.

Předseda akcionáři nabídne odkoupení akcií za zlomek jmenovité hodnoty, často pouze 30%, což neodpovídá skutečné hodnotě akcií. Při pokusech prodat akcie za vyšší cenu naráží akcionář na odpor předsedy družstva, který nechce dát souhlas s převodem na investora s výhodnější nabídkou.

Aktuálně jsou minoritní akcionáři z řad osob, které se zúčastnily transformace zemědělských družstev, zastoupeni ještě v 407 společnostech. Jejich počet však klesá. Původní počet těchto osob odhadujeme na 170 000, přičemž v současné době to je již jen něco přes 100 000. Úbytek je způsoben jednak několik desítek let trvajícím vytěsňováním minoritních akcionářů.

Zbylí minoritní akcionáři vlastní podíly v celkové účetní hodnotě 34,2 mld. Kč a na jednoho akcionáře připadá v současné době průměrně akcie v účetní hodnotě 328 894 Kč (vlastní kapitál na podíl akcionáře ve společnosti). Je to hodnota neodpovídající skutečné tržní hodnotě, ale pro orientaci co se týče hodnoty akcií, postačí.

Akcionáři a jejich akcie v zemědělských společnostech

Pozitivní zprávou je, že akcie se zhodnocují. Pokud totiž vezmeme v úvahu, že při vzniku společnosti základní kapitál odpovídal účetní hodnotě, pak tato hodnotě je dnes o 60% vyšší. Původní zíkladní kapitál činil na jednu osobu 205 000 Kč, což odpovídá průměrné výši náhrady za nevyplacený transformační podíl. Aktuální hodnota tohoto podílu je pak již zmíněných necelých 330 000 Kč.

Postavení akcionáře – bývalého člena JZD nebo restituenta – není jednoduché. Akcionáři jsou řečeno jemně dříve narození. Orientace v problematice akcií je složitá. Informovaný a orientující se akcionář může získat daleko více peněz za své akcie. Toho může dosáhnout také tak, že se spojí s odborným partnerem a tím je IN-SERVER.CZ.